Razlika između uspešnih i prosečnih menadžera | Atria Group

Razlika između uspešnih i prosečnih menadžera

- Knowledge PitStop - januar 2021. u 18h

Razlika između uspešnih i prosečnih menadžera

Metodologija: Persona Global

Trener: Luica Radivojević

Razlika između uspešnih i prosečnih menadžera

Šta je to što donosi rezultat? Svakako akcija. Ako se nešto, neka misao, ideja ne pretoči u akcione korake onda to ostane samo ideja, misao, želja. A šta nas pokreće na akciju?

To je emocija koju imamo u vezi sa nečim ili nekim. Emocija može biti prijatna ili neprijatna i može uticati da se pokrenemo, da se zaustavimo, da nešto uradimo ili da odustanemo. Zašto je važno da svaki profesionalac, pogotovo oni koji vode ljude, znaju više o emocijama i da razviju svoje kompetencije emocionalne inteligencije? Pa zato što na taj način mogu da utiču pozitivno i na sebe i na druge, da efikasno ispunjavaju svoje radne zadatke i ostvaruju svoje poslovne i karijerne ciljeve. Razlika između uspešnih i onih prosečnih je u tome što uspešni su svesni sebe, sopstvenih snaga i slabosti, sopstvenih psiholoških potreba, obrazaca neuspeha koje mogu da pokažu. Takođe oni mogu lakše od ostalih da upravljaju sobom, sopstvenim emocijama, da se zaustave kada je potrebno, da probude u sebi empatiju, da probude u sebi samopouzdanje, odlučnost i dr. Oni lakše pronađu od drugih način da motivišu sebe i u situacijama kada to nije jednostavno učiniti, kada okruženje nije podržavajuće, kada naiđe niz loših rezultata. Osim što su svesni sebe i upravlju sobom uspešni menadžeri i lideri su veoma svesni ljudi u svom okruženju, njihovih potreba, ponašanja, emocija. Rezultat svega ovoga je sposobnost upravljanja odnosima sa drugim ljudima i odnosima između drugih ljudi.

Radionica „Razlika između upešnih i prosečnih menadžera“ je tročasovna radionica koja ima za cilj da učesnici:

  • razumeju značaj emocionalne inteligencije u poslovnom okruženju
  • steknu uvid u svoje vrline i mane kada je emocionalna inteligencija u pitanju
  • nauče kako da unaprede neke od kompetencija emocionalne inteligencije.

Teme koje se obrađuju na treningu:

1) Faktori emocionalne kompetentnosti

  • Samosvest
  • Vladanje sobom
  • Samomotivacija
  • Društvena svest
  • Socijalne veštine

2) Praktična primena EI u svakodnevnom poslovnom okruženju

3) Na koji način možemo unaprediti različite kompetencije u okviru EI

Kreirajte Vaš edukativni program

Izaberite jednu ili više radionica na kojima želite da prisustvujete.