Razvoj liderskog potencijala organizacije | Atria Group

Razvoj liderskog potencijala organizacije

Ovaj projekat je namenjen kompanijama koje teže da unaprede sledeće poslovne rezultate: Profitabilnost, Produktivnost, Zadovoljstvo internih i eksternih klijenata, Zadržavanje ključnih ljudi

Specifičnost projekta:

Projekat se bazira na modelu LEA (Leadership Equity Assessment) u čijoj osnovi se nalazi dvadesetpetogodišnje istraživanje u kojem je učestvovalo 25.000 menadžera i milion zaposlenih širom sveta.

Tipične faze projekta:

  • Definisanje organizacionih i funkcionalnih timova
  • Merenje LEA kategorija za definisane timove
  • Predstavljanje izveštaja tim lideru tj. menadžeru
  • Timski sastanak svih članova tima o definisanju određenih kategorija za unapređenje
  • Podrška tim liderima tj. menadžerima u implementaciji dogovorenih akcionih koraka
  • Ponovno merenje

Očekivani ishodi:

Unapređenje sledećih poslovnih pokazatelja:

  • Profitabilnost
  • Produktivnost
  • Zadovoljstvo internih i eksternih klijenata
  • Zadržavanje ključnih ljudi

Želite projekat prilagođen potrebama vaše kompanije?

Koristeći jedinstvene kombinacije različitih alata za procenu, treninga, shadowing procesa, mentorstva i individualnog i timskog koučinga formiramo smislenu celinu koja će se usaglasiti sa vašim internim HR aktivnostima.