Rizikuj kad je sigurno | Atria Group

Rizikuj kad je sigurno

- Knowledge PitStop - 10.2.2021. u 18h

Rizikuj kad je sigurno

Metodologija: Ososim i Persona Global

Trener: Marija Dajić

Rizikuj kad je sigurno

Izgradnja hidroelektrane u Laosu je trening OSOSIM kompanije iz Londona, kreiran sa ciljem da učesnicima omogući da steknu iskustvo prilokom donošenja rizičnih odluka u kontrolisanim uslovima.

Očekivani ishodi:

  • Unapređenje sposobnosti odabira ključnih stakeholder-a u projektu i zadovoljavanja njihove komunikacione potrebe
  • Unapređenje lične fleksibilnosti u pristupu ljudima različitog kulturološkog background-a
  • Znanje o osnovnim principima uticaja i komunikacije sa stakeholder-ima

Ukoliko želite da unapredite poslovnu saradnju, lakše razumete i bolje komunicirate sa različitim ljudima, sigurnije donosite odluke koje sa sobom nose određeni rizik ova radionica je pravi izbor za vas.

Kreirajte Vaš edukativni program

Izaberite jednu ili više radionica na kojima želite da prisustvujete.