Sales Competency Assessment (SCA) | Atria Group

Persona Global

Sales Competency Assessment (SCA)

Ovaj alat za procenu je namenjen kompanijama orijentisanim na B2B prodaju koje žele da identifikuju kompetencije koje je potrebno razvijati kod prodavaca zarad unapređenja prodajnih rezultata.

Metodologija:

 • Persona Global

Ishod merenja:

 • Precizno identifikovanje prodajnih kompetencija koje je potrebno unaprediti
 • Preporučene aktivnosti za unapređenje specifičnih kompetencija
 • Jasna slika o snagama i slabostima prodajnog tima
 • Jasna slika o korelaciji znanja prodavca sa prodajnim kompetencijama

Specifičnost:

SCA upitnik predstavlja procenu snaga prodavaca u okviru 7 faza prodajnog ciklusa i 6 faktora koji podržavaju prodaju.

Faze prodajnog ciklusa su sledeće:

 • Priprema
 • Inicijalni kontakt
 • Analiza potreba
 • Prezentacija
 • Rešavanje primedbi
 • Pregovaranje
 • Zatvaranje prodaje

Faktori koji podržavaju prodaju definisani su kao:

 • Aktivno slušanje
 • Uspostavljanje poverenja
 • Lična organizacija
 • Poštovanje procedura
 • Produktivnost
 • Poznavanje proizvoda

Ovim alatom prodavac procenjuje svoje sposobnosti, dok ga istovremeno ocenjuju kako i direktno pretpostavljeni, tako i klijenti.

Upitnik je usmeren na ispitivanje dva ključna aspekta prodaje:

 • Poznavanje prodajnog ciklusa
 • Poznavanje proizvoda i podržavajućih faktora

Želite da unapredite svoje poslovne i lične rezultate?

Kroz najsavremenije alate za procenu napravite značajnu razliku u svom poslovanju.