Podignite svoje poslovanje na viši nivo
uz Persona Global programe

Od ove godine možete iskoristiti jedinstvenu priliku da se sertifikujete za Persona Global premium programe i u Beogradu ili online uz omogućen live stream. Persona Global je međunarodni provajder visokokvalitetnih treninga, asesmenata i simulacija za liderstvo i organizacioni razvoj. Persona Global sertifikat sada možete da steknete zahvaljujući međunarodnoj konsultantskoj kući Atria Group.

Saznajte više
Powered by

O kompaniji Persona Global

Persona Global je vodeći svetski trening centar koji još od 1980. godine kreira profesionalne programe za unapređenje liderstva, menadžmenta, komunikacije, organizacionog razvoja i prodaje. Više od 50% kompanija sa „Fortune 1000“ liste koristi Persona Global programe.

Persona Global treninge i profesionalne programe su do sada uspešno primenile brojne vodeće svetske korporacije, kao što su BMW, Mitsubishi, Disney, Coca-Cola, Hitachi, British Airways, Japan Airlines, American Express, IBM, Sony Music Entertainment, Sanofi-Aventis, Canon, Mercedes, Deloitte & Touche, Volksbank, Avon…

Persona GLOBAL®
Činjenice i podaci
0
ZEMLJA

U čak 71 zemlji se koriste Persona Global programi

0
JEZIKA

Persona Global programi su prevedeni na 38 jezika

0
PROFESIONALACA

Mrežu iskusnih profesionalaca čini više od 1700 sertifikovanih trenera, partnera i saradnika širom sveta

0
ZEMALJA

Persona Global kancelarije se nalaze u 11 zemalja

ZAŠTO TREBA DA SE SERTIFIKUJETE?

Ukoliko ste kouč, konsultant, trener ili kompanija koja je usmerena na liderstvo i organizacioni razvoj u Srbiji ili regionu, ovo je jedinstvena prilika koju ne smete da propustite.

Sada imate priliku da:

Se u Beogradu ili online sertifikujete za profesionalne obuke, asesmente i simulacije

Zadovoljite potrebe klijenata i proširite svoj portfolio

Postanete sertifikovani trener za Persona Global programe po sopstvenom izboru

Možete biti sertifikovani kao pojedinac ili kao kompanija!

Sertifikujte se!

MANAGEMENT
ACTION PROFILE

Sertifikacija: 14.05.2021, 14-17h

Management Action Profile je inovativna „360° feedback” procena zasnovana na učinku i posebno kreirana za merenje menadžerskih performansi u oblastima ključnim za menadžerski uspeh i timsku efektivnost. MAP daje sveobuhvatnu i detaljnu sliku menadžerskih veština, radnog učinka, kao i tačne povratne informacije o svakodnevnom radu menadžera, uz dodatak preporučenih načina za poboljšanje učinka timova koje menadžeri vode.

Ovaj alat može precizno da definiše razvojne potrebe menadžera u cilju povećanja efikasnosti i efektivnosti razvojnih koraka, smanjenja troškova i optimizacije vremena uloženog u razvoj.

Faktori koji se mere pomoću ovog alata su:

  • Liderstvo
  • Lične organizacione sposobnosti
  • Saradnja i motivacija
  • Informacije i komunikacije
  • Stalno unapređivanje procesa
  • Razvoj potencijala i sposobnosti
  • Upotreba moći i autoriteta
  • Međusektorska saradnja
Pogledajte primer asesmenta

SALES COMPETENCY
ASSESSMENT

Sertifikacija: 14.05.2021, 10-13h

Sales Competency Assessment™ (SCA) je jedinstveni anketni i razvojni alat posebno kreiran za profesionalni razvoj B2B prodajnih profesionalaca u različitim industrijama. SCA se fokusira na procese, tehnike i ponašanja koji su od presudnog značaja za uspešne prodajne performanse i podrazumeva moćan, praktičan, sveobuhvatan i administrativno jednostavan alat koji procenjuje osnovne kompetencije zaposlenih u prodaji u svakoj fazi prodajnog ciklusa.

SCA kvantitativno meri veštine i kompetencije prodajnih profesionalaca u 13 ključnih oblasti koje su kritične za njihov radni učinak i omogućava menadžerima da se usredsrede na ključne faktore koji utiču na prodajne rezultate kako bi poboljšali ili optimizovali postojeće veštine i kompetencije svog prodajnog tima. Višekorisnički pristup obezbeđuje tačnost i objektivnost rezultata ankete. Omogućavajući menadžerima i zaposlenima u prodaji da podele svoja viđenja o ključnim faktorima prodaje, SCA pruža sistem koji neguje međusobno razumevanje i podršku u okviru prodajne organizacije koji je presudan za izgradnju snažnog prodajnog tima.

Pogledajte primer asesmenta

PASport
Candidate

PASport Candidate je brz, lak i pouzdan alat za proveru kandidata i njihovo uklapanje u određeni posao.

Ovaj alat se koristi za utvrđivanje kriterijuma za posao zasnovanih na stilu ličnosti, proveri kandidata na osnovu željenih kriterijuma i upotrebi vodiča za intervju u cilju procene fleksibilnosti i prilagodljivosti kandidata samom profilu pozicije. PASport omogućava organizacijama da zaposle pravu osobu i uključuje upitnik o analizi pozicije, profil pozicije, primer oglasa za posao, upitnik za analizu kandidata, poređenje kandidata / pozicija i vodič za intervju. Benefiti upotrebe ovog alata su povećan odziv na konkurs, veća preciznost prilikom procesa zapošljavanja, dosledan i sistematski intervju, objektivnost pri selekciji, brža integracija novozaposlenih, optimizacija novca, vremena, energije i radne snage.

Pogledajte primer asesmenta

Pošaljite upit

Sertifikujte se za treninge i asesmente Persone Global

Kontaktirajte nas

office@atria.rs
+ 381 (0)11 4123 470 + 381 (0)11 4123 410
Pošaljite nam upit za više informacija