Simulacije – novi način razvoja u poslovanju | Atria Group
Simulacije – novi način razvoja u poslovanju

Simulacije – novi način razvoja u poslovanju

Sve veći broj „milenijalaca“ predstavlja novu demografsku sliku zaposlenih u kompanijama i samim tim one bi trebalo da se prilagode novim pristupima i načinima kako da zadrže pažnju i fokus zaposlenih i da pričaju „njihovim jezikom”. Jedan od pristupa učenju i usvajanju novih veština jeste gemifikacija. Takođe, pored gemifikacije, sve češće se biraju poslovne simulacije, koje se često nazivaju poslovnim igrama. Koriste se u različitim industrijama, organizacionim jedinicama, ulogama, sposobnostima i uzrastima.

One čine nezaobilazno rešenje za obuku ljudi iz poslovnog sveta, jer omogućavaju da se premosti jaz između teorije i prakse u okruženju bez rizika, mogu ubrzati razvoj liderskih veština predstavljanjem realnih i dinamičnih poslovnih scenarija koji učesnicima omogućavaju da vežbaju donošenje odluka.

Simulacije su organizovane tako da se mogu igrati pojedinačno ili u timovima, online, koristeći tehnologiju ili uživo – face to face.

Koliko često lideri i menadžeri u kompanijama imaju priliku da provežbaju i negde primene znanje pre nego što se uključe u proces implementacije nekih značajnih promena? U većini organizacija se ovakva vrsta pripreme retko ili nikada ne događa. Upravo iz ovog razloga se često dešava niz nepotrebnih grešaka kada se igra važna, odlučujuća „utakmica” u organizaciji. Simulacije nam nude „okruženje za trening i pripremu“ u kome učesnici mogu da isprobaju različite pristupe i izaberu onaj koji na najbolji način doprinosi timskoj usklađenosti i efikasnosti tokom rada.

Jedna od poslovnih simulacija, WallBreakers – izvodi se uživo sa timom ljudi, a zasnovana je na nizu naučno potvrđenih teorija o tipovima ličnosti, menadžmentu, organizacionoj kulturi i upravljanju promenama, uključujući i teorije koje su razvili autori: John Kotter, Rick Maurer i Daniel Goleman.

Dinamika igre je takva da je ceo program izgrađen oko jedne studije slučaja sa kojom se učesnici upoznaju na samom početku. S obzirom na krajnji cilj i ishod – učesnici rade u manjim grupama pri čemu svaka grupa ima zadatak da upravlja na najbolji mogući način timom koji prolazi kroz proces promene.

Ovakva simulacija podstiče i jača osnovne liderske kompetencije – od upravljanja promenama do unapređenja timskih performansi i angažovanosti tima. Menadžeri i lideri mogu iskustveno da prođu kroz proces definisanja prioriteta tokom implementacije promena, preraspodele resursa, povećanja samosvesnosti o svom stilu kao i da dožive na licu mesta iskustvo o posledicama različitih liderskih odluka u jednoj organizaciji.

Pored ovakve vrste simulacija, postoje i online poslovne simulacije. Kompanije koje razvijaju ovaj vid učenja i razvijanja veština koriste stručnost iz sveta veštačke inteligencije, korporativnog učenja, tehnologije igara na sreću, dizajna učenja, neuronauke i organizacionog ponašanja, i na taj način razvijaju simulacije koje donose merljivu vrednost. Prilagođavaju svoja rešenja kako bi zadovoljili specifične potrebe klijenata, postigli ključne poslovne ciljeve kao što su promena ponašanja i načina razmišljanja, povećanje prodaje ili maksimiziranje uspeha u zapošljavanju.

Prošle godine u top 5 virtuelnih poslovnih simulacija našla se i simulacija Stakeholder Management – Izgradnja hidroelektrane u Laosu. Ova simulacija omogućava eksperimentalno učenje kroz kompjutersku platformu na kojoj je prikazana simulirana realnost. Svaka odluka se istog trenutka reflektuje na profitabilnost projekta, tako da učesnici imaju potpunu odgovornost za ostvarenje cilja i povratnu informaciju oko efekata koje su izazvale njihove odluke tokom igre. Kroz ovu simulaciju stiče se praktično iskustvo koje pokazuje važnost kulturoloških, emocionalnih i socijalnih faktora u izgradnji odnosa sa stejkholderima, gradi se veština komunikacije sa ključnim ljudima na ključnim mestima, itd.

Virtuelno ili uživo, simulacije pružaju bogatu postavku za učenje o saradnji, radu i upravljanju virtuelnim timovima i donošenju odluka pod pritiskom. Simulacije stvaraju siguran prostor za eksperimentisanje sa različitim scenarijima i sagledavanje problema iz više perspektiva.

Uglavnom, na kraju simulacija dobijaju se detaljni izveštaji, upoređuju performanse grupe u odnosu na druge, kako bi korisnik imao povratne informacije o učinku.

Američka kompanija Persona Global je međunarodni provajder visokokvalitetnih treninga, asesmenata i simulacija za liderstvo i organizacioni razvoj, a Atria Group u svom programu ima i ove dve poslovne simulacije.

Stakeholder management

 

 

 

 

Ostale vesti