Šta je bolje – biti DOMINANTAN ili POVUČEN/UMEREN u komunikaciji? | Atria Group
Šta je bolje – biti DOMINANTAN ili POVUČEN/UMEREN u komunikaciji?

Šta je bolje – biti DOMINANTAN ili POVUČEN/UMEREN u komunikaciji?

Američka i zapadnoevropska kultura nam već godinama unazad diktiraju ponašajne obrasce, način građenja karijere i upravljanja vremenom. Što više radi, napreduj, budi prodoran, nemoj sa svima da se slažeš, budi glasan i ne dozvoli da te prekidaju. Da bi ostvario uticaj (jedan od glavnih ciljeva početka svake komunikacije) – budi dominantan, zar ne? Sa druge strane, mnogi ljudi se zalažu za umerenost u komunikaciji. Jer, kako ćeš znati šta druga osoba želi i koja je njena potreba ako 95% vremena ti pričaš? Takođe, lepa reč i gvozdena vrata otvara, zato budite ljubazni i budite aktivan slušalac.

ŠTA JE NA KRAJU BOLJE – BITI DOMINANTAN ILI POVUČEN/UMEREN U KOMUNIKACIJI?

Ne postoji bolje. Treba biti fleksibilan. Treba biti pomalo od oba, u zavisnosti od konteksta, situacije i sagovornika. Zato ćemo ovu večitu dilemu delimično razrešiti kroz ovaj blog, a velikim delom na treningu „Vrhunski komunikator“.

SLIČAN SE SLIČNOM RADUJE – USPOSTAVITE USAGLAŠENOST

Najbitnija stvar u komunikaciji je uspostavljanje usaglašenosti, što u stvari predstavlja stanje nevidljive povezanosti između dvoje ili više ljudi. Osobe koje vladaju veštinom brzog uspostavljanja usaglašenosti sa različiitim ljudima imaju sposobnost da se prilagode različitim komunikacionim stilovima svojih sagovornika. Ovo je bitno jer su temelji dobre komunikacije sagrađeni na činjenici da ljudi vole one ljude koji su im slični.

Pošto svaki dan nailazite na različite komunikacione stilove (opisali smo ih u prethodnom blogu), potrebno je da budete veoma fleksibilni u komunikaciji, da biste se prilagodili svakom sagovorniku i uspostavili usaglašenost. Dalje, sledi potpuno poverenje, što je bitno za dugoročnu efektivnu komunikaciju (više o uspostavljanju poverenja pročitajte ovde).

KAKO PREPOZNATI DOMINANTNO PONAŠANJE?

Dakle, da biste se usaglasili sa komunikacionim stilovima koji izraženo ispoljavaju dominantno ponašanje (ostavićemo vama da pogodite koji su to stilovi), trebalo bi prvo da prepoznate obrasce ponašanja: Osoba koja ima dominantno ponašanje:

 • ispoljava samouverenost i samopouzdanje
 • je direktna
 • dovodi u pitanje stavove drugih
 • ispoljava verbalnu agresiju
 • brzo razmišlja i brzo donosi odluke
 • prekida kada ima dovoljno informacija
 • važan joj je uspeh i rezultat
 • puno priča

Mislimo da je poprilično jasno kako uspostaviti usaglašenost sa ovakvim komunikacionim stilovima. Nemojte biti tihi i povučeni, ćutati i čekati da ta osoba prekine. Budite direktni i samouvereni u komunikaciji da bi vas ta osoba stvarno čula i razumela.

KAKO PREPOZNATI UMERENO PONAŠANJE?

Nakon što smo naveli karakteristike dominantnog ponašanja, verovatno vam je poprilično jasno kako prepoznati umereno ponašanje. Evo samo nekoliko karakteristika:

 • Postavlja pitanja
 • Pažljivo sluša
 • Ispoljava nesigurnost i sporo donosi odluke
 • Verbalno se povlači i ne ulazi u konflikt

DAKLE, ŠTA MOŽEMO ZAKLJUČITI?

Za vrhunskog komunikatora je potrebna visoka fleksibilnost u komunikaciji. Iako vi sami imate izraženo dominantno ili umereno/povučeno ponašanje u komunikaciji, kroz različite tehnike koje učite na dvodnevnom treningu „Vrhunski komunikator“ možete da naučite kako da uspostavite usaglašenost i sa najtežim sagovornicima. Opet, jedno je naučiti tehnike, drugo je primeniti ih i imati konstantnost u primeni. Zato dobijate besplatan pristup aplikaciji „PC Gameplan“ koju možete koristiti 3 meseca nakon treninga, radi boljeg usvajanja gradiva. Naravno, možete i nastaviti da pratite našu blog sekciju i vremenom uvideti da li želite da postanete „Vrhunski komunikator“. Do sledećeg teksta, vrhunski komunicirajte.

Ostale vesti