STAKEHOLDER MANAGEMENT – POSLOVNA SIMULACIJA „IZGRADNJA HIDROELEKTRANE U LAOSU“ | Atria Group
STAKEHOLDER MANAGEMENT - POSLOVNA SIMULACIJA „IZGRADNJA HIDROELEKTRANE U LAOSU“

Napravljena prema Ososim i Persona Global metodologiji

O PROGRAMU

Poslovna simulacija „Izgradnja hidroelektrane u Laosu“ je kompjuterska simulacija čiji je osnovni cilj razvoj stejkholder menadžment veština neophodnih za uspešno upravljanje projektima.

Razumevanje i efikasna saradnja sa internim i eksternim zainteresovanim stranama je jedna od ključnih menadžerskih sposobnosti. Ova simulacija pruža direktno iskustvo upravljanja odnosima i dobijanja podrške za osetljiv ekološki projekat. Tokom simulacije učesnici se suočavaju sa različitim korporativnim, političkim i društvenim pitanjima koja treba uspešno da reše.

KAKO FUNKCIONIŠE SIMULACIJA

Simulacija omogućava eksperimentalno učenje kroz kompjutersku platformu na kojoj je prikazana simulirana realnost. Svaka odluka u toku simulacije momentalno se reflektuje na profitabilnost projekta tako da učesnici imaju potpunu odgovornost za ostvarenje cilja i momentalnu povratnu informaciju oko toga kakve posledice vuku njihove odluke. Eksperimentalna simulacija obuhvata uvodni deo, igru i fasilitaciju, a izvodi se na engleskom jeziku. 

UVODNI DEO

IGRA

FASILITACIJA

CILJEVI SIMULACIJE:

Sticanje praktičnog iskustva koje pokazuje koliko su bitni kulturološki, emocionalni I socijalni faktori u izgradnji odnosa sa stejkholderima

Potrebno iskustvo za mapiranje ovih faktora

Povećana svest o sopstvenoj mrežI, zainteresovanim stranama I uticajima

OČEKIVANI ISHODI:

Unapređenje sposobnosti profilisanja, prepoznavanja i prioritizacije ključnih stejkholdera u projektu i zadovoljavanja njihovih komunikacionih potreba

Unapređenje lične fleksibilnosti u pristupu ljudima različitog kulturološkog background-a

Znanje o osnovnim principima uticaja i komunikacije sa stejkholderima

Izgradnja veštine komuniciranja sa ključnim ljudima na ključnim mestima

Spretnost i lakoća u stvaranju odnosa sa ljudima različitog profila, na različitim pozicijama i funkcijama

ATRIA GROUP ZA VAS ORGANIZUJE

SIMULACIJU STAKEHOLDER MANAGEMENT

U prostorijama Atria Group, na adresi Ljubiše Jovanovića, br.7 u Beogradu biće održana prezentacija poslovne simulacije STAKEHOLDER MANAGEMENT. Dođite i vidite na koji način se izvodi poslovna simulacija STAKEHOLDER MANAGEMENT i kako se može upotrebiti u vašoj organizaciji.

PREZENTACIJI MOŽE PRISUSTVOVATI JEDNA OSOBA KAO PREDSTAVNIK KOMPANIJE

PREZENTACIJA JE ZATVORENOG TIPA I NAMENJENA JE NAŠIM KLIJENTIMA

BIĆE ODRŽANA: LOKACIJA: ATRIA GROUP, MATICE SRPSKE 87 BEOGRAD

ZA PRIJAVU JE POTREBNO DA POPUNITE UPITNIK