Standardi | Atria Group

Standardi

Naši programi su akreditovani od strane vodećih međunarodnih organizacija:

  • ISO 9001:2015
  • International Coach Federation
  • International Society for Performance Improvement
  • NLP Global Standards.

ISO 9001:2015

Atria Group je uvela i primenjuje od 20.06.2022. sistem menadžmenta kvalitetom usaglašen sa zahtevima SRPS ISO 9001:2015

O standardu

Sertifikacijom prema ISO 9001 dokazuje se sposobnost organizacije da dosledno ispunjava i prevazilazi očekivanja korisnika. Iz tog razloga, mnogi kupci zahtevaju od dobavljača da poseduje sertifikat ISO 9001 kako bi smanjili rizik od kupovine lošeg proizvoda ili usluge.

ISO 9001:2015 međunarodnim standardom se specificiraju zahtevi za sistem menadžmenta kvalitetom onda kada organizacija:

  1. treba da pokaže svoju sposobnost da dosledno obezbeđuje proizvod ili uslugu koji ispunjavaju zahteve korisnika i primenljivih zakona i ostalih propisa i
  2. ima za cilj da poveća zadovoljstvo korisnika efektivnom primenom sistema, uključujući procese stalnog poboljšavanja sistema i dokazivanje usaglašenosti sa zahtevima korisnika i primenljivih zakona i ostalih propisa.

INTERNATIONAL COACHING FEDERATION

International Coaching Federation (ICF) je vodeća svetska koučing organizacija osnovana sa ciljem unapređivanja koučinga kao umetnosti i nauke. Ovaj cilj ICF ostvaruje propisivanjem visokih standarda koučing prakse, izdavanjem sertifikacija u oblasti koučinga, i građenjem globalne mreže profesionalnih koučeva. Programi Erickson Coaching International, koje Atria Group licencirano izvodi u Srbiji, zadovoljavaju tzv. “zlatni standard” najveće svetske koučing asocijacije – ICF-a, što znači da se ubrajaju u najkvalitetnije koučing programe.

NLP Global Standards

NLP Global Standards je vodeća internacionalna NLP asocijacija koja propisuje najviše standarde za izvođenje NLP treninga, usvojene od strane NLP zajednica širom sveta. NLP udruženja i NLP članovi koji su akreditovani od strane NLP Global Standards asocijacije imaju garanciju da njihovi NLP programi zadovoljavaju najviše standarde propisane od strane ove asocijacije. NLP Centar je član asociacije i njegovi NLP programi su akreditovani od strane NLP Global Standards asocijacije.

INTERNATIONAL SOCIETY FOR PERFORMANCE IMPROVEMENT

International Association of Coaching Institutes (ICI) je internacionalna koučing asocijacija čiji je glavni cilj unapređivanje kvaliteta koučinga tako što određuje etičke standarde koučing profesije. Kompanija Atria Group je član ICI-a, jer njeni koučing programi zadovoljavaju najviše standarde propisane od ove asocijacije.

Želite da unapredite svoje poslovne i lične rezultate?

Kroz najsavremenije programe, metodologije i alate napravite značajnu razliku u svom poslovanju.