Tranzicija do menadžerske pozicije | Atria Group

BE AT HOME, LEARN ONLINE

Tranzicija do menadžerske pozicije

Čestitamo! Upravo ste unapređeni na poziciju menadžera ili je Vaš razvojni plan da postanete menadžer. Ovo unapređenje je rezultat Vašeg prethodnog uspeha i činjenice da je Vaš potencijal prepoznat. Sada je pravo vreme da razvijete profesionalne kompetencije koje će garantovati uspeh i na menadžerskoj poziciji.

Šta je potrebno da uradite da biste bili odličan menadžer?

Da biste bili dobar ili čak odličan menadžer, sada je trenutak da preusmerite fokus i steknete sasvim novi set veština koji će u velikoj meri sada doprineti uspehu i Vašeg tima. Dosadašnje kompetencije će Vam sigurno pomoći da postavite kriterijum dobrog radnog učinka, ali način prenošenja znanja, prepoznavanje i razvijanje potencijala Vaših članova tima će sada zavisiti od novih veština i strategije koje bi trebalo uvek da budu u skladu sa ciljevima kompanije.

Naučite kako da se vaš uspeh reflektuje kroz tim koji vi razvijate

Vaš posao je sada da naučite kako da timske ciljeve ostvarite zajedno sa pojedincima koji će uspešno odgovoriti na zahteve koje postavljate ispred njih, a ne da sami radite posao. Stoga bi Vaš glavni fokus trebalo da bude upravljanje radom Vaših zaposlenih i podržavanje njihovih visokih performansi. To zahteva fundamentalni pomak u percepciji i akcionim koracima. Ovo ne zanemaruje činjenicu da mnogi menadžeri prvog nivoa ostaju „radni menadžeri“ od kojih se očekuje da ispune funkcionalnu ulogu izvan vođenja svog tima. Međutim, da biste zaista postali sjajan menadžer, vreme je da usredsredite svoje snage na prepoznavanje talenata, mentorstvo, efektivno delegeranje kako bi članovi Vašeg tima mogli da ostvare timske i poslovne ciljeve, a Vaš radni učinak bio prepoznat od strane Vaših nadređenih. U pravo su to stvari kojima ćemo se baviti na ovom treningu.

Budi menadžer čiji tim ostvaruje odlične razultate!

Izaberite

Personality and Ability Assessment (PAA) – Procena ličnosti i sposobnosti
Intervju zasnovan na kompetencijama (CBI)
Tranzicija do menadžerske pozicije
Izgradnja hidroelektrane u Laosu
Discover PCM
NLP Booster
Menadžer kao kouč
Storytelling trening
Vrhunski komunikator

Ostale vesti