Unapredite svoj proces regrutacije i selekcije | Atria Group
Unapredite svoj proces regrutacije i selekcije

Unapredite svoj proces regrutacije i selekcije

Zašto bi kompanije trebalo da obraćaju manje pažnje na veštine i iskustvo kandidata, a više na pristup poslu, uklapanje u tim i organizaciju?

Statistike pokazuju da HR funkcija i u velikim svetskim kompanijama ima manje finansijskih resursa, a ujedno i obimniji posao nego što je to bio slučaj pre nekoliko godina. Kod nas je ovaj trend zastupljen već dovoljno dugo da je svaki suprotan primer uglavnom lep izuzetak. Skoro polovina kompanija smanjuje ili ne uvećava budžet za selekciju i regrutaciju, a ujedno im raste broj poslovnih jedinica i zahteva koje opslužuju. Broj zaposlenih u ljudskim resursima u odnosu na ukupan broj zaposlenih kod nas je najčešće manji nego što je dobra praksa prihvaćena u svetu.

Sve ovo vodi do zaključka da kompanije stalno moraju da unapređuju procese regrutacije i selekcije. Nažalost, kako potreba za regrutacijom i selekcijom raste, tako efikasnost samog procesa najčešće opada. Opšti je trend da broj prijavljenih kandidata po svakoj otvorenoj poziciji stalno raste, dok procenat zaista kvalitetnih kandidata u toj masi stalno opada. Čak i kada mislimo da smo izabrali pravu osobu za neki posao, verovatnoća da će novi zaposleni da ode iz firme u narednih godinu dana je 50% veća nego za ostale zaposlene. Razlog je jednostavan. Prvih 3-6 meseci novom zaposlenom je neophodno da nauči koja su očekivanja na novoj poziciji,  šta je neophodno da opstane i raste u novom okruženju – da se uklopi. Ova činjenica otvara najveći prostor za unapređenje procesa selekcije i odabira najboljih kandidata.

Pronađite kandidate koji će se najbolje uklopiti u kompaniju

Problem je što većina menadžera traži kandidate sa najboljim veštinama, iskustvom i znanjem za posao, drugim rečima prema njihovim sposobnostima. Iako to zvuči kao razuman pristup, ipak nedostaje bitan deo slagalice: uklapanje kandidata u kompaniju. Ovo obično prepoznajemo kao uklapanje u organizacionu kulturu. Istraživanja su pokazala da je od uklapanja u kompaniju još važnije uklapanje u svoj tim – kandidati koji se uklapaju u organizacionu kulturu povećavaju kvalitet zapošljavanja za 12%, dok oni koji se uklapaju u svoje timove u kompaniji povećavaju kvalitet zapošljavanja za čak 30%. I dok 73% novih zaposlenih poseduje potrebne veštine i znanje, samo 35% se uklapa u organizacionu kulturu.

Pet koraka kako pronaći odgovarajuće zaposlene


Sledećih pet koraka može da unapredi proces regrutacije i selekcije u svakoj kompaniji.

1. Fokusirajte se na performanse kandidata u određenoj ulozi:

Utvrdite koje su to osobine i kompetencije koje imaju najveći uticaj na učinak i da li ih kandidat poseduje. Definišite konkretne potrebe i vaša očekivanja pre zapošljavanja kandidata.

2. Merite ono šta je bitno: 

Procenite nečije kompetencije (sadašnjost), ali isto tako i potencijal (budućnost). Testovi veština i sposobnosti vam pomažu da zaključite da li vaš kandidat ima odgovarajuće kognitivne sposobnosti ili znanja, ali ovo je samo jedan deo priče. Budući učinak u velikoj meri zavisi od ličnih kvaliteta kao što su motivacija i ambicije kandidata, koliko dobro se uklapaju u tim, odnosno organizaciju, ili koliko su u stanju da inspirišu kao rukovodioci. Drugim rečima od njihove ličnosti.

3. Kombinujte metode selekcije: 

Jednom metodom ne možemo sa dovoljnom sigurnošću obuhvatiti sve bitne aspekte za odabir kandidata. Kombinacijom procene ličnosti, testova sposobnosti i intervjua zasnovanog na kompetencijama dobijamo višestruko kvalitetniji osnov za donošenje odluke. Minimum za donošenje kvalitetne odluke je makar po jedan metod usmeren na kompetencije i jedan na potencijal.

4. Upoznajte kandidata sa poslom:

Pomozite kandidatu da razume sadržaj i očekivanja od posla, da zaključi da li je to pravi posao za njega. Komunicirajte jasno i potrudite se da mu i ceo proces zapošljavanja bude razumljiv. Tako obezbeđujemo i da kandidat prepozna da li je posao relevantan za njega, ali to i nama pruža priliku da bolje upoznamo kandidatov doživljaj posla i njegova očekivanja, a samim tim i koliko je on relevantan kandidat za tu poziciju.

5. Ojačajte svoj HR:

Jačajte fokus svog HR tima na strateški pristup razvoju ljudskih resursa. Uspešnost u procesu selekcije sem poznavanja tehnika traži razumevanje i poznavanje potreba tražene pozicije i celog biznisa u kome radimo. Za ovo je neopohodan partnerski odnos sa drugim sektorima kompanije, u kome će HR biti viđen kao značajan oslonac u jačanju biznisa, a ne samo administrativna služba koja se bavi zaposlenima.

Prateći ove korake HR funkcija će mnogo brže i efikasnije obavljati ceo proces regrutacije i selekcije, i odabrati talente koji će doprineti poslovnom uspehu kompanije. Vodeće mesto na tržištu Saville Assessment je obezbedio razvijanjem pouzdanih i inovativnih alata. Obratite nam se za više informacija da zajedno utvrdimo kako možemo unaprediti HR procese u vašoj kompaniji.

Ostale vesti