Unapređenje efikasnosti organizacije | Atria Group

Unapređenje efikasnosti organizacije

Ovaj projekat namenjen je kompanijama koje se susreću sa niskom produktivnošću, sporim procesima uz veliko rasipanje resursa, kao i kompanijama koje nemaju jasno definisane odgovornosti.

Specifičnost projekta:

Ključni elementi uspešne implementacije projekta „Promena organizacione kulture“ su:

  • Specifičnost ovog projekta je u tome što menadžment kompanije ima mogućnost da dobije tačno iskazanu profitabilnost aktivnosti svih pozicija u kompaniji čija se procena obavlja. U okviru ovog projekta se koristi platforma ValueView koja predstavlja inovativno i efikasno rešenje navedenih problema. Algoritam ove platforme, na jednostavan i efikasan način, daje dubinsku sliku nepotrebnih i neisplativih aktivnosti koje zaposleni svakodnevno preduzimaju. Na osnovu procene, prvo povećanje profitabilnosti može se desiti jednostavnom preraspodelom resursa i ukidanjem neprofitabilnih aktivnosti.

Tipične faze projekta:

  • Definisanje za koje pozicije će biti realizovana procena efikasnosti
  • Prezentacija projekta zaposlenima na pozicijama čija se efikasnost procenjuje
  • Opisivanje aktivnosti zaposlenih na pozicijama čija se efikasnost ocenjuje
  • Definisanje korisnika navedenih aktivnosti
  • Ocenjivanje od strane korisnika popisanih aktivnosti
  • Kreiranje izveštaja i akcionih planova za unapređenje efikasnosti

Očekivani ishodi:

  • Po završetku projekta kompanija može očekivati povećanu efikasnost i profitabilnost organizacione jedinice ili kompanije, smanjenu količinu nepotrebno utrošene energije i vremena zaposlenih, kao i veću fokusiranost na unapređenje i osnaživanje najvažnijih aktivnosti i procesa unutar kompanije.

Želite projekat prilagođen potrebama vaše kompanije?

Koristeći jedinstvene kombinacije različitih alata za procenu, treninga, shadowing procesa, mentorstva i individualnog i timskog koučinga formiramo smislenu celinu koja će se usaglasiti sa vašim internim HR aktivnostima.