Unapređenje kompetencija prodavaca u B2B prodaji | Atria Group

Unapređenje kompetencija prodavaca u B2B prodaji

Ovaj projekat je namenjen kompanijama koje se bave B2B prodajom i koje teže preciznom definisanju oblasti za razvoj svojih prodavaca. Projekat omogućava kompanijama usmerenje razvojnih aktivnosti ka segmentima prodaje u kojima je stvarno potrebno unapređenje.

Specifičnost projekta:

Projekat uključuje ulaznu procenu putem SCA (Sales Competecy Assessment) alata. Pored samoprocene, ovaj alat pruža i povratnu informaciju kako od direktno pretpostavljenog, tako i od strane klijenata. Kao rezultat asesmenta prodavac dobija informaciju o tome kako ga vide klijenti i direktno pretpostavljeni, a prikazuje mu se i sopstveno viđenje kroz 7 faza prodajnog procesa i 6 oblasti koje podržavaju prodaju. Pored procene prodajnih kompetencija, alat obuhvata i procenu znanja o prodaji, tako da izveštaj sadrži ukrštene rezultate poznavanja pojedničnih faza prodaje i procene kompetencija prodavca koje su povezane sa ovim fazama. Na osnovu rezultata SCA asesmenta kreiraju se razvojne aktivnosti za prodavce koje mogu da uključuju trening, koučing ili mentoring.

 

Tipične faze projekta:

  • SCA asesment
  • Debrief za prodavce
  • Definisanje oblasti za unapređenje sa menadžmentom
  • Kreiranje i implementacija razvojnih aktivnosti
  • Ponovno merenje

Očekivani ishodi:

  • Bolji prodajni rezultati
  • Bolji odnosi prodavca sa klijentima i sa direktno pretpostavljenim

Želite projekat prilagođen potrebama vaše kompanije?

Koristeći jedinstvene kombinacije različitih alata za procenu, treninga, shadowing procesa, mentorstva i individualnog i timskog koučinga formiramo smislenu celinu koja će se usaglasiti sa vašim internim HR aktivnostima.