Uslovi korišćenja | Atria Group

Uslovi korišćenja

Ovi uslovi korišćenja obuhvataju pristup i upotrebu Atria Group veb-sajta (u daljem tekstu: “sajt”). Poželjno je da pre upotrebe sajta pažljivo pročitate navedene uslove korišćenja. Oni se značajno odnose na vaša prava, obaveze i pravne lekove. Odeljak 10 se posebno odnosi na važna ograničenja i isključenja naše odgovornosti prema vama. Atria Group obezbeđuje upotrebu sajta pod navedenim uslovima (u daljem tekstu: “uslovi”). Vašim pristupom i korišćenjem sajta prihvatate navedene uslove, te ovi uslovi stvaraju legalan sporazum između vas i nas. Ukoliko se ne slažete sa navedenim uslovima, molimo vas da ne pristupate ili da ne koristite sajt. U navedenim uslovima, termini “mi”, “nas” ili “naš” odnose se isključivo na Atria Group kao jedinstveno pravno lice i ni u kom slučaju se ne odnose na odnos između vas i Atria Group.
 1. Ograničenje prema uzrastu

Morate biti punoletni u okviru jurisdikcije koja važi u mestu vašeg prebivališta kako biste mogli da pristupite i koristite sajt.

 1. Promenljivost uslova

Postoji mogućnost da će se uslovi menjati sa vremena na vreme bez obaveštenja, te je potrebno da periodično posetite sajt kako biste bili upoznati sa (ne)izmenjenim uslovima. Izmenjeni uslovi stupaju na snagu momentom postavljanja na sajt tj momentom kada je omogućen pristup istim.

 1. Prihvatanje

Vaš pristup i upotreba sajta obuhvaćeni su isključivo ovim uslovima. Vi nećete koristiti sajt za svrhe koje nisu u skladu ili su zabranjene ovim uslovima. Korišćenjem sajta, vi u potpunosti prihvatate navedene uslove i odricanje od odgovornosti navedene ovim uslovima.

 1. Pristup i upotreba usluga

Mogućnost upotrebe sajta i svih ostalih usluga koje su obezbeđene putem ili na samom sajtu zajednički se nazivaju “usluge”. Postoji mogućnost da ćemo uz pomoć trećeg lica obezbediti korišćenje svih usluga. Usluge se mogu obezbediti korišćenjem servera i druge opreme koji se nalaze u bilo kojoj državi. Možete pristupiti i koristiti navedene usluge kroz interfejs koji je obezbeđen na samom sajtu i koji je u skladu sa ovim uslovima. Takođe, usluge možete koristiti isključivo za ličnu upotrebu, a preprodaja, prenošenje ili omogućavanje bilo koje usluge trećem licu su strogo zabranjene.

 1. Sigurnost i virusi

Implementirali smo prikladnu tehnologiju i sigurnosne dodatke kako bismo zaštitili vaše informacije od neovlašćenog pristupa ili neprikladne uprotrebe. Iako smo se u najvećoj meri potrudili da obezbedimo da su vaše informacije bezbedne u okviru našeg sistema, nijedan transfer podataka putem interneta ne može biti 100% obezbeđen. Kao rezultat, ne možemo da garantujemo za sigurnost nijedne informacije koju nam pružite, stoga to činite na sopstvenu odgovornost, a vašom upotrebom sajta pokazujete svoju pretpostavku na ovakav rizik. Preuzeli smo potrebne korake da osiguramo da sajt ne sadrži nikakve kompjuterske viruse i druge štetne komponente. Međutim, bilo bi poželjno da instalirate i održavate prikladne anti-virus i druge zaštitne softvere na uređajima sa kojih pristupate i koristite sajt. Bez ograničavanja bilo kog drugog dela ovih uslova, mi se odričemo odgovornosti za bilo koji kompjuterski virus ili štetni ili destruktivni program koji biste mogli da preuzmete sa ili kroz naš sajt.

 1. Privatnost

Poštujemo Vašu privatnost. Sajt se može koristiti bez pružanja bilo kakvih ličnih informacija osim onih ličnih informacija koje biste svesno i samostalno pružili. Mi ćemo prikupiti, koristiti i obelodaniti lične informacije onako kako je opisano u polisi privatnosti, koja je dostupna ovde. Vi pristajete na prikupljanje, upotrebu i otkrivanje vaših ličnih informacija za svrhe opisane u polisi privatnosti. Postoji mogućnost da ćemo prikupljati i održavati statistiku u vezi sa brojem posta sajtu, tipu pretraživača i uređaja za pristup sajtu, internet protokol adresama uređaja kojima se pristupa sajtu i sličnim neprepoznatiljivim informacijama. Ove informacije će se koristiti isključivo za interne svrhe sa ciljem održavanja, upravljanja i poboljšanja sajta.

 1. Geo-lokacija

Sajt sadrži i pruža određene funkcionalnosti i usluge od strane trećih lica koja nam obezbeđuju da prikažemo mape, geokodiranje, mesta i drugi sadržaj sa Google, Inc, ili trećeg dobavljača kao što je Google, kao deo sajta (geo-lokacijske usluge). Vaša upotreba geo-lokacijskih usluga je predmet trenutnih uslova korišćenja za Google Maps/ Google Earth, a korišćenjem geo-lokacijskih usluga pristajete da budete obevezani uslovima korišćenja od strane Google-a.

 1. Autorska prava – Atria Group

Sajt, njegova organizacija i dizajn (uključujući sve softverske kodove, građu i izgled sajta i njegovih korisničkih interfejsa) kao i sve informacije, slike, vizuali, tekstovi, video i audio zapisi, fotografije i sav drugi materijal i sadržaj koji se nalazi na ovom sajtu (u daljem tekstu: “sadržaj”) su zaštićeni autorskim i drugim pravom intelektualne svojine, na kojima mi imamo vlasništvo ili pravo korišćenja. Možete pristupiti ili preuzeti infromacije sa sajta za ličnu, nekomercijalnu upotrebu, ali je strogo zabranjeno kopiranje, reprodukcija, republikacija, postavljanje, prenošenje, prikaz, korišćenje na drugoj veb stranici, izvođenje, distribucija, modifikacija ili derivacija našeg sadržaja ili sadržaja našeg korisnika bez prethodnog pismenog odobrenja. Ne ostvarujete vlasničko pravo na sadržaj time što pristupate ili koristite sajt, a postavljanje sadržaja od naše strane na sajt ne predstavlja naše odricanje ni od kog prava na taj sadržaj.

 1. Povratna informacija

Ukoliko nam pošljete bilo koju vrstu komentara, pitanja, sugestija ili povezanih materijala bilo kojim putem komunikacije sa idejom da sugerišete ili preporučite određene promene sajta, usluga koje se nude putem sajta ili našeg sadržaja, u tom slučaju:

 • nijedna povratna informacija nije niti će biti tretirana kao poverljiva informacija ili intelektulana svojina;
 • Atria Group je slobodna da koristi, bez kompenzacije ili pripisivanja vama, bilo koju ideju, know-how, koncept, tehnike ili drugu intelektualnu svojinu ili vlasničko pravo koje sadrži povratna informacija u bilo koje svrhe; i
 • shvatate i slažete se sa tim da Atria Group nije obavezna da koristi, prikaže, reprodukuje ili podeli takavu ideju, know-how, koncept ili tehnike koje sadrži povratna informacija i nemate pravo da od nas to zahtevate.
 1. Sedište u Srbiji

Atria Group posluje iz Beograda, Srbija i ne garantuje da su sajt, usluge, sadržaj ili sadržaj korisnika prikladni ili dostupni za upotrebu u svakoj jurisdikciji. Oni koji pristupe sajtu sa drugih lokacija čine to na sopstvenu inicijativu i odgovorni su za saglasnost sa lokalnim pravom ukoliko je ono primenljivo.

 1. Žig

Naše ime, logo i sve ostale naše oznake i imena koja se nalaze na našem sajtu vlasništvo su Atria Group. Takođe, Atria Group je vlasnik i žiga NLP Centar. Osim ako nije drugačije naznačeno, sve ostale oznake koje se nalaze na našem sajtu vlasništvo su trećih lica i koriste se uz dozvolu ili putem licence.

 1. Link-ovanje

Bilo koji sajt kojem možete pristupiti putem našeg sajta (koji je link-ovan sa našeg sajta) nije u opsegu naše kontrole i njemu pristupate na sopstvenu odgovornost. Postoji mogućnost da link-ovani sajtovi imaju drugačije uslove korišćenja i polise od naših, a oni će važiti za sve vaše aktivnosti na njihovom sajtu. Ne podrazumeva se nikakva pravna odgovornost sa naše strane za link-ovane sajtove i njihov sadržaj. Mi obezbeđujemo te link-ove isključivo kao pogodnost; oni nisu nikakva vrsta odobrenja niti vrsta preporuke sa naše strane. Ukoliko želite da obezbedite pristup našem sajtu sa vašeg veb-sajta, možete link-ovati bilo koju stranicu sa našeg sajta na www.atria.rs . Zabranjeno je korišćenje naših vizuala ili logo-a na vašem sajtu bez prethodnog pismenog odobrenja, a takođe je zabranjena upotreba link-a našeg sajta koja bi sugerisala da mi sponzorišemo, odobravamo ili da smo povezani sa vašim poslovanjem ili vašim veb-sajtom.

 1. Modifikacije i ažuriranje

Postoji mogućnost da postavimo nove dodatke na sajt i usluge, uklonimo postojeće dodatke ili na drugi način modifikujemo sajt, usluge i sadržaj (uključujući njihovu funkcionalnost, izgled, univerzalne lokatore i softverske komponente), bez prethodnog obaveštenja.

 1. Okolnosti izvan naše kontrole

Nećemo snositi odgovornost za bilo koju vrstu prekida ili odlaganja početka bilo koje od naših obaveza obuhvaćene ovim uslovima koji su izazvani okolnostima izvan naše kontrole. Naš rad će se smatrati suspendovanim na period dok takve okolnosti traju, a navedeni prekid ćemo nadoknaditi u trajanju samog prekida. Uložićemo sve potrebne napore kako bismo okončali takvu okolnost ili našli rešenje kako bismo mogli da ispunimo svoje obaveze uprkos navedenim okolnostima.

 1. Izjava o odricanju odgovornosti

Osim ako nije izričito istaknuto u ovim uslovima, ovaj sajt, usluge i sadržaj su “takvi kakvi jesu” i “kao što su i dostupni” i to bez ikakvih izjava ili garancija, bez obzira na to da li su izričito izražene, podrazumevane ili zakonom predviđene. Sajtu, uslugama, sadržaju i sadržaju korisnika pristupate na sopstvenu odgovornost. U najširem dozvoljnom tumačenju pozitivnog prava, Atria Group se odriče odgovornosti za izjave i garancije, bez obzira na to da li su izričito izražene, podrazumevane ili zakonom predviđene (uključujući i bilo koje garancije u vezi sa prodajom, pogodnostima za određene svrhe, tačnost i poštovanje pravila). Atria Group ne izjavljuje niti garantuje da će funkcije sajta i usluga biti uvek neometane i bez grešaka, da će nedostaci biti ispravljeni ili da su sajt, usluge ili server koji ih obezbeđuje bez virusa i drugih štetnih komponenata. Informacije i sadržaj koji se nalaze ili koji su dostupni putem sajta i usluga pripremljeni su od strane Atria Group ili drugih korisnika sajta i smatra se da su tačni, ali isključivo u informativne svrhe. Atria Group ne garantuje niti izjavljuje da će upotreba ili rezultati upotrebe bilo kog sadržaja biti u potpunosti tačni, ispravni, korisni, relevantni, blagovremeni ili drugo. Prihvatate da vaš pristup ili korišćenje sajta, usluga i sadržaja neće biti bez prekida, da sajt, usluge ili sadržaj mogu sadržati određene greške, zastoj, netačnost ili druga ograničenja i da sajt, usluge i sadržaj mogu biti povremeno nedostupni. Podrazumevate potpunu odgovornost i rizik za vaš pristup i upotrebu (ili nemogućnost pristupa i upotrebe) sajta, usluga i sadržaja. Postoji mogućnost da pozitivno pravo ne dozvoljava isključenja ili ograničenja garancije, stoga postoji mogućnost da se gorenavedena ograničenja ne odnose na vas.

 1. Pravila

Svaki put kada pristupite, koristite ili na drugi način dolazite u dodir sa sajtom, pored navedenih uslova, vaša upotreba mora biti i u skladu sa: (a) važećim zakonima, uključujući i Zakon o zaštiti podataka ličnosti; (b) polisama o upotrebi i drugim polisama koje povremeno implementiramo na sajtu, na način na koji su postavljene i dostupne na sajtu; (c) drugim pravilima, polisama i procedurama koje vam povremeno komuniciramo.

 1. Zabranjene aktivnosti

Nije dozvoljena upotreba sajta za bilo koje svrhe koje su protivzakonite ili zabranjene ovim uslovima. U vezi sa (a bez ograničenja) drugim zabranama koje su istaknute u ovim uslovima, nije dozvoljeno ništa od dolevnavedenog prilikom pristupanja ili korišćenja našeg sajta:

 • Korišćenje sajta na način koji bi mogao da ošteti, onemogući, preoptereti ili oslabi sajt ili se umeša u korišćenje sajta bilo kog drugog lica;
 • Uznemiravanje bilo koje vrste, uključujući e-mail, ćaskanje ili upotrebu neprikladnog, uvredljivog ili pogrdnog jezika (prema našem tumačenju);
 • Lažno predstavljanje drugih, uključujući i zaposlene u ili predstavnike Atria Group ili drugih posetioca;
 • Postavljanje, distribucija ili na drugi način objavljivanje određenog sadržaja koji sadrži klevetu, koji je nepristojan, preteći, narušava privatna i javna prava, uvredljiv, ilegalan ili na drugi način upitan ili koji može da sadrži ili ohrabri krivično delo, ugrozi lična prava bilo koje strane ili na drugi način naruši prava;
 • Postavljanje bilo koje vrste reklamnog sadržaja ili poziv drugima da se priključe ili postanu član neke druge online usluge ili druge organizacije;
 • Zaobilaženje ili onemogućavanje pristupa kontroli tehnologije, sigurnosti uređaja, procedura, protokola ili tehničkih zaštitnih mehanizama koji mogu biti postavljeni kao deo sajta, ili bilo kog hardvera ili softvera koji se koriste za omogućavanje sajta, ili hardvera, softvera ili usluga trećih lica;
 • Korišćenje sajta, hardvera ili softvera sa ciljem pretraživanja sajber ili kripto valuta;
 • Prikupljanje našeg sadržaja ili sadržaja korisnika ili informacija ili na drugi način pristup sajtu korišćenjem automatizovanih sredstava (kao što su botovi, roboti, scraper-i) bez naše dozvole.
 1. Nadoknada štete

Pristajete da naknadite štetu i isključite odgovornost Atria Group i njenih direktora, zaposlenih, deoničara i predstavnika za sve gubitake, troškove i štetu (uključujući stvarne pravne troškove) koji su posledica, direktno ili indirketno, narušavanja ovih uslova ili neke vaše aktivnosti u vezi sa sajtom.

 1. Potraživanje prava intelektalne svojine

Ukoliko smatrate da je vaš rad predmet narušavanja autorskog prava ili prava žiga i da se isto nalazi na sajtu, molimo vas da nas kontaktirate na office@atria.rs i pružite sledeće informacije:

 • Potpis ili elektronski potpis osobe koja ima dozvolu da postupa po nalogu vlasnika na ekskluzivna prava koja su narušena;
 • Identifikaciju dela zaštićenog autorskim pravom ili pravom žiga za koje se tvrdi da je narušeno ili, ukoliko je nekoliko dela obuhvaćeno, reprezentativnu listu tih dela, i datum i vreme izvršenja navedenog narušavanja;
 • Identifikaciju materijala za koji se tvrdi da je predmet narušavanja prava ili predmet takve aktivnosti i za koji se traži onemogućavanje ili uklanjanje sa ovog sajta uz dovoljno informacija kako bismo mogli da lociramo materijal;
 • Opis Vaših interesa ili prava koja polažete na delo za koje se tvrdi da je narušeno;
 • Dovoljno informacija koje će omogućiti Atria Group da vas kontaktira kao stranu koja se žali tj. adresu, broj telefona i, ukoliko je dostupna, e-mail adresu putem koje možete biti kontaktirani.
 • Izjavu da u dobroj volji smatrate da upotreba navedenih materijala nije dozvoljena od strane imaoca autorskog prava ili prava na žig, njegovog zastupnika ili da nije zakonom dozvoljena.
 • Izjavu da su navedene informacije tačne, pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, i da imate dozvolu da delujete u ime vlasnika koji polaže ekskluzivno pravo na delo koje je narušeno.
 1. Drugi sporazumi

Ukoliko postoji bilo kakav konflikt između ovih uslova i drugog pisanog sporazuma između vas ili vašeg pravnog lica, potonji sporazum ima prednost.

 1. Ostalo

Ukoliko je bilo koji deo ovih uslova nezakonit, nevažeći ili nesprovodiv, onda je taj deo odvojiv i nema uticaj na validnost i sprovođenje ostatka uslova. Odlaganje ili nepostupanje Atria Group neće uticati na prava i pravne lekove od kojih se izričito ne odriče u pisanoj formi. Nećemo biti odgovorni za odlaganje ili štetu nastalu kao rezultat za okolnosti koje su van naše kontrole.

 1. Kontakt informacije

Za sve dodatne informacije, molimo kontaktirajte nas na: office@atria.rs