Uspešna priča klijenta – IT sigurnost u NASA-i | Atria Group
Uspešna priča klijenta – IT sigurnost u NASA-i

Uspešna priča klijenta – IT sigurnost
u NASA-i

Profesionalno i menadžersko zapošljavanje: da bi održala visok standard rada NASA je morala da osigura zapošljavanje najboljih ljudi za održavanje IT sistema. Ovi ljudi su morali da imaju prave veštine i obrazovanje kako bi obezbedili visoku sigurnost podataka. U tu svrhu kreiran je program za objektivnu procenu veština yaposlenih i novih kandidata.

 • Američka nacionalna administracija za Aeronautiku i svemir
 • Agencija vlade SAD
 • Odgovorna za nacionalni civilni svemirski program i za istraživanja u oblasti aeronautike i svemira

’Test se prilagođava granicama znanja osobe koja polaže test – ovo je ključna odlika za svaku organizaciju koja želi tačan i nepristrasan prikaz najbitnijih veština zaposlenih.’ Robert Solomon vođa projekta u Centru za svest o bezbednosti IKT i trening u NASA

Izazov

 • Visoko osetljivi informacioni sistemi
 • 3000 pozicija administratora bezbednosti IKT
 • Procena traženih veština i obrazovanja zaposlenih

Rezultati

 • Ključne veštine su objektivno izmerene.
 • Merenja poslužila kao pokretač kontinuiranog usavršavanja.
 • Neophodni su samo najosnovniji resursi administratora.
 • NASA je dobila detaljan uvid u nivo veština u celoj agenciji.

Izazov klijenta

Osiguravanje bezbednosti poverljivih podataka

U okruženju sa mnogo poverljivih podataka poput NASA, bezbednost IKT igra bitnu ulogu u svakodnevnim operacijama kod 3 000 administratora sistema. U skladu sa tim, od suštinske je važnosti za NASA-u da meri i procenjuje veštine ovih profesionalaca vezano za bezbednost IKT. Nakon što su pregledane procene veština u oblasti IKT, koje su dali razni provajderi treninga i procena, u NASA-i su procenili da su mnoge procene bile osmišljene tako da samo dobro ’prodaju’ trening i proizvode, umesto da obezbede objektivnu procenu trenutnih veština. Robert Solomon, vođa projekta u Centru za svest o bezbednosti IKT i trening u NASA-i, odlučio je da istraži rešenja vezana za merenje ’onlajn’ veština, kreirana upravo za procenu veština u procesu zapošljavanja.  

Rešenje

Posebno osmišljena ocenjivanja veština u oblasti bezbednosti IKT

Ljudi iz NASA-e su se obratili našem SHL Talent Measurement timu za pomoć. Radeći zajedno, uobličili su program ocenjivanja sa ciljem da se odgovori na posebne potrebe NASA-e, kroz razvijanje specijalno napravljenih testova za utvrđivanje da li zaposleni poseduju najbitnije veštine iz oblasti bezbednosti IKT, neophodne za njihovu poziciju. Testovi dodatno mogu meriti nivo znanja budući da koriste tehnologiju prilagodljivog kompjuterizovanog testiranja (CAT), koja u toku izrade prilagođava težinu pitanja nivou znanja osobe koja polaže test. Solomon objašnjava rezultat na sledeći način: ’Test se prilagođava granicama znanja osobe koja polaže test – ovo je ključna odlika za svaku organizaciju koja želi tačan i nepristrasan prikaz najbitnijih veština zaposlenih.’ Test takođe značajno smanjuje mogućnost varanja, budući da je svaki test različit. Još jedna karakteristika ovakvog ocenjivanja testova je fleksibilna struktura, koja omogućava pojedincima da procene svoje veštine kroz korišćenje različitih sistema ocenjivanja. Prva komponenta ove strukture je obavezno Primarno ocenjivanje, koje se odnosi na bezbednost na Internetu i osnove poznavanja sistema. Drugi nivo ocenjivanja predstavlja opcione testove, koji se bave specifičnim operativnim sistemima. Ova struktura omogućava onima koji polažu test ocenjivanje suštinski važnih veština vezanih za bezbednost IKT, dok im u isto vreme omogućava da provere svoje veštine u cilju razvoja karijere. Rezultati testa menadžerima daju detaljan uvid u veštine kojima se raspolaže na nivou cele agencije.

Rezultati

Pokretač neprestanog usavršavanja

Danas, SHL Talent Measurement pristup je centralni deo NASA-inog procesa selekcije za administratore sistema. Ustvari, da bi billi odabrani za ovu poziciju, svi kandidati ili zaposleni moraju proći kroz ocenjivanje znanja sa unapred određenim minimalnim skorom. Ocenjivanje takođe pruža objektivnu platformu za merenje veština, postojan sistem izveštavanja sa trenutnim rezultatima i ocenama verifikovanim razvojnim procesom u skladu sa standardima ISO 9001-2000. Pristupačnost Interneta dodatno olakšava prilagođavanje ograničenjima koja menadžeri programa i osobe koje polažu test mogu imati u pogledu vremena i resursa, kao i u pogledu omogućavanja postojane bezbednosti IKT. Prema Solomonovim rečima: ’Četvoro ljudi trenutno vodi program koji uslužuje preko 3 000 ljudi.’ Kao i mnoge druge agencije, NASA je pristupila svojoj strategiji merenja veština tražeći način da pokaže da njeni zaposleni imaju sposobnosti da uspešno obavljaju svoje funkcije na poslu. Danas, NASA sistem merenja veština daje rezultate ne samo kroz objektivno merenja radi procene bitnih veštine, već takođe kroz to što služi kao pokretač za konstantno usavršavanje zaposlenih i saradnika koji su jako važni za uspeh agencije.

O selekciji menadžera i profesionalaca – zapošljavanje ljudi koji pokreću poslovne rezultate

Da bi organizacije bile uspešne one moraju da imaju prave ljude na visokim položajima. Uz pomoć  SHL Talent Management Solutions mi vam možemo pomoći da identifikujete veštine, vrednosti i sposobnosti koje su vam potrebne da dovedete vašu kompaniju do uspeha. Saznaj više na: office@atria.rs + 381 (0)11 4123 410

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com