Uvođenje koučing kulture | Atria Group

Uvođenje koučing kulture

Ovaj projekat je namenjen kompanijama koje žele da u svoje poslovanje integrišu koučing kao jedan od menadžerskih i liderskih stilova.

Specifičnost projekta:

  • Projekat „Uvođenje koučing kulture” izvode konsultanti sa dugogodišnjim iskustvom u projektima promene organizacione kulture, kao i treneri i koučevi, akreditovani od strane ICF-a (International Coach Federation).

Tipične faze projekta:

  • Individualni koučing sa top i senior menadžmentom kompanije
  • Obuka internih koučeva
  • Treninzi „Lider kao kouč” i „Menadžer kao kouč”
  • Mentorstvo i shadowing za interne koučeve
  • Podrška koučing kulturi kroz prilagođavanje kompanijskih procedura

Očekivani ishodi:

  • Nakon ovog projekta individualni i timski koučing postaće deo menadžerskog portfolija, a samim tim doći će do poboljšanja organizacione klime, većeg stepena uključenosti zaposlenih, kao i zadržavanja ključnih ljudi.

Želite projekat prilagođen potrebama vaše kompanije?

Koristeći jedinstvene kombinacije različitih alata za procenu, treninga, shadowing procesa, mentorstva i individualnog i timskog koučinga formiramo smislenu celinu koja će se usaglasiti sa vašim internim HR aktivnostima.