ValueView | Atria Group

Persona Global

ValueView

ValueView je namenjen organizacijama koje su ili u procesu transformacije ili pred njim, kao i profesionalcima koji se bave vrednovanjem poslova i aktivnosti zaposlenih na svakom radnom mestu.

Metodologija:

  • Persona Global

Ishod merenja:

  • Identifikacija neprofitabilnih aktivnosti koje je potrebno eliminisati zarad smanjenja troškova
  • Identifikacija aktivnosti koje zahtevaju veće napore i ulaganja
  • Poboljšanje efikasnosti organizacije, bez dodatnih troškova, samo putem alokacije resursa
  • Evaluacija aktivnosti po pozicijama i povratna informacija o profitabilnosti svake od navedenih aktivnosti
  • Osnov za redefinisanje opisa radnih mesta i potencijalne reorganizacije

Specifičnost:

ValueView je inovativan alat koji ocenjuje profitabilnost aktivnosti u okviru jedne pozicije unutar organizacije. Alat funkcioniše na sledeći način: selektovane osobe sastavljaju listu aktivnosti koje ispunjavaju tokom radnog vremena, kao i korisnike (tj. zaposlene koje imaju benefit) tih aktivnosti, a zatim navedeni korisnici odgovaraju na upitnik koji sadrži sledeća dva pitanja:

  • Da li vam je navedena aktivnost potrebna kako biste uspešno obavljali svoj posao?
  • U kojoj meri imate benefite od navedene aktivnosti?

Složeni algoritam obrađuje dobijene podatke i generiše spisak aktivnosti po pozicijama i profitabilnost svake od njih.

Želite da unapredite svoje poslovne i lične rezultate?

Kroz najsavremenije alate za procenu napravite značajnu razliku u svom poslovanju.