Veče sa Marilyn Atkinson: Koučing kao razvojna snaga tima | Atria Group
Veče sa Marilyn Atkinson: Koučing kao razvojna snaga tima

Veče sa Marilyn Atkinson: Koučing kao razvojna snaga tima

Tokom svog boravka u Beogradu, Marilyn Atkinson održala je prezentaciju izvršnim direktorima i generalnim menadžerima AmCham udruženja. Tema večeri bila je na važnost razvoja korporativnih timova za uspeh kompanija.

Marilyn je istakla nužnost kontinuiranog razvoja novih lidera u sve kompleksnijem poslovnom okruženju. Posebno je naglasila važnost primene koučing tehnika kako bi se potstaklo strateško razmišljanje i otvorile nove perspektive unutar kompanija. Na kraju, dala je savet kompanijama da istraže nove perspektive i omoguće mlađim liderima priliku kako bi osigurale svoju budućnost.

Nakon prezentacije usledila je i diskusija koja je bila usmerena na ulogu koučeva u jačanju kompanijskih timova, motivaciju mladih zaposlenih, kao i na prilagođavanje tokom spajanja i akvizicija i druge relevantne teme.

Ostale vesti