Wallbreakers online simulacija | Atria Group

BE AT HOME, LEARN ONLINE

Wallbreakers online simulacija

Upravljanje promenama često izgleda kao rušenje starih, nepotrebnih, ali i dalje čvrstih zidova. Simulacija “Wallbreakers” vas uvodi u proces upravljanja timom u vremenima promena.

Vaš cilj je da sa svojim timom prvi prodjete kroz 3 faze promena (StarUp, Implementation, Integration), vodivši računa da što manje članova tima ostane “van autobusa” koji vozi ka željenoj destinaciji.

Šta je cilj simulacije?

Cilj ove poslovne simulacije je da u sigurnom okruženju testirajte različite liderske odluke i njihov uticaj na članove tima različitih profila.

WallBreakers se zasniva na nizu dobro utvrđenih teorija o tipovima ličnosti, menadžmentu, organizacionoj kulturi i procesima promena, uključujući teorije autora poput Johna Kottera, Rick Maurera i Danijela Golemana.

Uključite se u Wallbreakers online simulaciju zajedno sa članovima svog tima i pripremite se za konstantni proces upravljanja promenama!

Izaberite

Personality and Ability Assessment (PAA) – Procena ličnosti i sposobnosti
Intervju zasnovan na kompetencijama (CBI)
Tranzicija do menadžerske pozicije
Izgradnja hidroelektrane u Laosu
Discover PCM
NLP Booster
Menadžer kao kouč
Storytelling trening
Vrhunski komunikator

Ostale vesti